Będzie się działo

Nasze plany na najbliższą przyszłość:

 

 

 listopad 2017 -Idą Świeta, kolędowanie w skansenie w Ochli

24.11. 2017 - g.19.00, koncert na rzecz zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze, IDZIE ZIMA, Galeria Szapo Bar

 

25.11.2017 - koncert Grupy Drewno w Jasieniu